Znak města Havířov. Česká numismatická společnost - pobočka Havířov
Nabídkový katalog na aukci dne 13. dubna 2014,

Medaile

Pol. ČSR, ČSSR, ČR medaile TOP Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
101. Med.Karel IV., největší osobnost českého národa, Ag.999 punc, 34 mm, orig.kapslw 1ks proof 280 --
102. Med.Slovenský pohár PRIBINOV 1946, Nitranský hrad, pozl.Br.60 mm, orig.etue Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus 0 440 --
103. Med.Plynovod Sojuz 1976, Ag.punc, 40 mm, orig.etue 1ks 0/0 400 --
104. Med.60.výročí založení Čedoku 1920-1980, znak, Ag.punc 900, 35 mm, 25 g. 1ks 0/0 460 --
105. Med.Jihlava, J.Klečka 1985, Kralice, numismatik, ježek, ZK 30 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" +1/1+ 150 --
106. Med.Sv.Anežka, Roma - Praha 1989, portrét, chrám Sv.Petra, Ag.punc, 42 mm, 38 g., sig.Zeman Odkaz na fotografii. 1ks +1/1+ 400 --
107. Med.Matyáš II.- malý groš 1612, Ag.žetón 0,900, 18 mm, sig.J.Jelínek 1ks 0/0 160 --
108. Med.VŠB Ostrava, 500 let Georgius Agricola, lité Fe.114 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" +1 270 --
109. Med.ČNS Příbram 760.let horního města, 1216-1976, Ag.900, 34 mm, 23,6 g. Odkaz na fotografii. 1ks krásná pat. 0/0 300 --
110. Med.ČNS Příbram 1579-1979 povýšení na Královské horní město, Ag.900, 35 mm, 18,1 g. sig.A.P. Odkaz na fotografii. 1ks krásná pat. 0/0 380 --
111. Med.K 1.výr.povodní na Moravě 7.7.1998, sig.Oppl, 50 mm, Ag.900, 42 g. a provedení Ms.50 mm, orig.etue + cert. 2ks proof 800 --
112. Med.České dukáty 2000 "Kde domov můj", Ag.999, č.1088, orig.etue + cert. 1ks 0/0 500 --
113. Med.150.let poštovních známek, 1850-2000, č.576, Ag.punc 999, orig.etue + cert. 1ks proof 500 --
114. Med.Karlův most 645.let zákl.kamene, Ag.999, 42 g., 50 mm, orig.etue + cert. 1ks proof 1000 --
115. Med.Olymp.vítěz A.Valenta 2002, Ag.číslovaná č.26 (raženo jen 100 ks), Cu.(raženo 150 kusů), Ms.(raženo 150 ks) 3ks 0/0 1100 --
116. Med.2002 Leonardo da Vinci a Mona Lisa, Ag.999, 34 mm, orig.etue + cert. 1ks proof 500 --
117. Med.K zavedení euroměny 1.1.2002, Ag.999, 34 mm, orig.etue + cert. 1ks proof 500 --
118. Med.K 10.výr.ČR a V.Havla presidentem, Ag.999, 34 mm, orig.etue + cert. 1ks proof 500 --
119. Med.K ME ve fotbale 2004, Ag.999, 38 mm, orig.etue + cert. 1ks proof 500 --
120. Med.MS v ledním hokeji 2004, Ag.999, 34 mm, orig.etue + cert. 1ks proof 400 --
121. Med.Předsednictví ČR v Radě EU 2009, raženo jen 1000 ks, Ag.999, 42 g., orig.etue, cert. 1ks proof 1400 --
122. Med.Nádorové prevence v ČR, raženo ČM, Ag.999, 42 g., 50 mm, oig.etue, cert. Odkaz na fotografii. 1ks krásná RL/RL 900 --

Pol. Rakousko-Uhersko Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
123. Med.Rak.-slezská zeměď.a lesnická společ.založena 1862, něm. text alegorie/ Záslužná, Cu.51 mm, sig.Christbauer Odkaz na fotografii. 1ks sbír.kus +1/1+ 1500 --
124. Med.Troppau (Opava) 1862 - Slezská hosp.spol., znak stojící zemědělec, postř.Br.52 mm, část.setřeno Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 800 --
125. Výtěžková med.1864 Malešovka, něm.text, Sn.26 mm Odkaz na fotografii. 1ks nep.pat. 1/1 400 --
126. Med.Národ sobě, národ k sobě i přes oceán, 1885, Bratřím čechům americkým k milé upomínce, ND+orel, Zn.36 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" 0/0 270 --
127. Výtěžková me.1886 antimonové a zlaté doly v Proutkovicích, bratři Polákové v Praze, pat.Cu.36 mm MŽC.184/2 Odkaz na fotografii. 1ks "R" +1/1+ 1300 --
128. Med.Troppau (Opava) 1888 na II.Bundesfest deutsch v Rak. Slezsku (něm.text), pavilon, Ms.34 mm, orig.raž.ouško Odkaz na fotografii. 1ks "RR" nep.hr. 1/1 2200 --
129. Med.Dvouportrét Arciv.Franz a Valerie, ISCHL 1890, Wermählungsfeier, zl.Br.30 mm, orig.raž.ouško 1ks t.0/0 500 --
130. Med.Praha 1891 jub.výstava, něm.text, velet.palác + Čechie, Sn.30 mm, sig.Fritsche, Theim 1ks sbír.kus +1/1+ 60 --
131. Med.Brno 1892-IV.Rakouské spolkové střelby, střelecký pavilón, sig.Drenttwett, Sn.38 mm, odstraněné ouško Odkaz na fotografii. 1ks patina 1/1 180 --
132. Med.Praha 1895 národopisná výstava, Sn.38 mm 1ks dr.hr. 1/1 50 --
133. Med.P.Jos.Šafařík 1895, udělovaná k 100.výr.narození, za vynikající liter.histor.dílo, udělovala Česká univers.společnost F.J.I., latins.text, sig.Šantrůček, Cu.57 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R"nep.rys.hry 1/1 500 --
134. Med.Veteránského voj.spolku pro Čechy, Moravu a Slezsko 1914 -1918, zkřížené meče, ponikl.Fe.40 mm, chybí ouško Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 400 --
135. Med.Johan F.von Appel, 1900, portrét, velitel 15 corp.jezdectva, k 60.naroz.v Sarajevu, něm,text, Cu.50 mm, sig.Pichl Odkaz na fotografii. 1ks "R" hr. +1/1+ 400 --
136. Med.Dombrau (Doubrava) 1902, Svěcení praporu, Vojenský veteránský spolek velkokníž.Frid., Ms.30 mm, upilované ouško Odkaz na fotografii. 1ks "R" -1/1- 300 --
137. Med.Olomouc 1902, Výstava, pozl.Br.50 mm, škr.v portrétu 1ks +1/1 280 --
138. Med.Jihlava 1911, obchod.a prům.výstava, sedící bohyně s erbem a atributy, Ag.znač., 45 mm, krásná Odkaz na fotografii. 1ks nep.rys.lup. 0/0 1800 --
139. Honická med.na památ.1311-1911, 600.let Halštalských dolů, kladívka a pohled na město, Cu.50 mm Odkaz na fotografii. 1ks patina 1/1 500 --
140. Honická med.na památ.1311-1911, 600.let Halštalských dolů, kladívka a pohled na město, Br.50 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 440 --
141. Med.Tyrolsko, na oblastní výstavu kanárků, Záslužná med., muž s klecemi a ptáky, Br.50 mm, sig.Christbauer Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 320 --
142. Med.1914-válečný rok, portrét F.J..I.+Wilema II., něm.text, Br.22 mm, orig.raž.ouško 1ks 1/1- 100 --
143. Med.Wagstadt(Bílovec) 1895, k 10.výr.sportov.dnů, postř.Ms. 29 mm, odstraněno ouško 1ks dr.hr. -1/1- 50 --
144. Med.Jan Hus, Čechy 1415-1915, portrét, latinský text, orig.raž. ouško, Ag. 26 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 150 --
145. Med.Těšín, Polní maršál kníže Bedřich Těšínský 1914 provolání k vojákům, Av:portrét, Rv:pohled na zámek, Br.55 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 460 --
146. Med.Teschen-Kriegs - WHW, erb města, dřevo 39x44 mm 1ks -1 200 --
147. Med.Karel I.1916 k velení armádního sboru, portrét, rak.a uher. Bojovník, erby, Br.60x68 mm, sig.Kautsch Odkaz na fotografii. 1ks krásná +1 1500 --
148. Med.Hodonín 1894 -1919, 25.let trvání české reálky, motiv: lisař, Br.35 mm, sig.K Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 360 --
149. Med.gen.obst.ROHR, portrét, Sn.22 mm 1ks 1 160 --
150. Med.Sv.Jiří probodává draka, Rv: apoštolové na lodi, (19.stol.) orig.raž.ouško, pozl.Fe 44 mm Odkaz na fotografii. 1ks část.setřeno 1/1 150 --
151. Med.ČNS pobočka v Havířově, Kaiser Franz Joseph Schacht 1907-2007, motiv: šachta, Rv:portrét F.J.I.,Ag.punc, 35 mm, raženo jen 100 ks, sig.Sou, certif., orig.etue. Odkaz na fotografii. 1ks 0/0 900 --

Pol. Německo Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
152. Prusko, med.Na oslavu Fridricha II.Velikého (1742-1847), Av: na koni, Rv: text, Ag.42 mm, 28,98 g., sig.Lorenz F. Odkaz na fotografii. 1ks "R" krásná +1/1+ 6000 --
153. Pam.ned.1797-1897 k 100.výr.nar.Wiléma I., pozl.Br.22 mm, orig.raž.ouško Odkaz na fotografii. 1ks krásná RL/RL 200 --
154. Med.MITTWEIDA 1881, svěcení praporu váleč.vysloužilců, erb + metál, ŠK 30 mm, orig.raž.ouško 1ks 1/1+ 240 --
155. Med.BISMARCK 1895, portrét v přilbě + strom, Ag.30 mm, sig.A.H. Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 400 --
156. Med.Feldmarschall vo Mackensen - úmrtní, portrét + město, na hr.výr., zlac.Br.39 mm 1ks část.patina +1/1 250 --
157. Med.Mnichov 1899 Int.výstava pohostinství, číšníků a dům, stojící mnich/ Za zásluhy, zlac.Br.60 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná 0/0 700 --
158. Med.P.von Hindenburg 1847-1927 D, Ag.punc, 36 mm 1ks sbír.kus 0/0 950 --
159. Med.13.1.1935 na připojení Saarska, mapa + horník, na hr.zn. výrobce, Br.36 mm, sig.FK 1ks 1/1 650 --
160. Pfalzgraf Ottheindrich 1522-1559, Heindrich von Hohenlohe - 750.let, Fr.Lud.Herzog von Pfalz-Neuburg všechny tři Ag.punc, 26 mm, Numismatika Frankfurt 1981, nepuc.Ag.30 mm 4ks nep.vl.rys.lup. proof 400 --

Pol. Včelařské medaile Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
161. Med.100.let včelařs.spolku, 1910-2010 Paskov, Řepiště, Žabeň, patron+erby+včela, Ag.punc 999, 30 mm, raž.55 ks, kapsle 1ks RL/RL 500 --
162. Med.100.let včelařs.spolku, 1910-2010 Paskov, Řepiště, Žabeň, patron+erby+včela, Cu. 30 mm, raž.30 ks, kapsle 1ks RL/RL 200 --
163. Med.Včelařské muzeum v přírodě - Rožnov pod Radhoštěm, portrét Krále včelařů, ZK, 24 mm 1ks 0/0 50 --

Pol. Medaile auto-moto Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
164. Med.AUTO pamět.chladičová se smalt.odznakem FIM a ADMV jízda Ralye Vogtland-Auerbach 1961 u příležitosti dne něm. horníků, pohled na město, Br.70x75 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná 1 800 --
165. Med.AUTO pamět.chladičová se smalt.odznakem ADMV Algemeiner Deutsch Verband Motorsport,, jízda ve Weimaru 1961, pohled na město, Br.90x75 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná 1 700 --
166. Med.LČSM-skupina Žižkov, 1932, cílová jízda do Pardubic, KI-závod motocyklů o memoriál J.K.Lobkowicze, auto, Br. 90x65 mm Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1 1300 --
167. Med.AUTO pamět.chladičová se smalt.odznakem ADMV - Wismut Rallye-Tag Bergmannes - 1962, auto a těžní věž, Br.74x70 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná 1 800 --
168. Med.MOTO pamět.se smalt.odznakem F.I.A., FIM a ADMV, 30.mez.SLEIZER 1963, postř.Br.110x70 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná 1 900 --
169. Motocyklová med.Cena Slovenska-Piešťany, jezdec na Jawě s.č.1, ovál Br.80x67 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná 1 700 --
170. Motocyklová plaketa Cena Slovenska-terénní motoc.soutěž 22.6.1958 v Pezinku s diplomem (Vozniak Stano) do 250 ccm, na Jawě, Br.80x77 mm, orig.etue 1ks 1 400 --
171. Med.Cena Slovenska I.TSM Sereď 8.6.1958, jezdec na Jawě, Br.75x70 mm 1ks 1 350 --
172. Pam.odznak na setkání motorkářů 1999, velký 1ks 1 60 --

Pol. Církevní medaile Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
173. Med.papeže Lva XIII., Lp.1900, Br.30 mm, sig.Bianchi 1ks něk.ďobek 1/1 90 --
174. Med.Jan XXIII.papež 1960 OBOEDIENTIA ET PAX, portrét + strom, Ag.punc 986/1000, 33 mm, 14,45 g. Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 280 --
175. Med.Jan Pavel II. 1990 k návštěvě Bratislavy, postř, Br.40 mm, sig.D.Zobek, orig.etue 1ks 0/0 90 --
176. Med.Jan Pavel II. 1990 k návštěvě Velehradu, Br.60 mm, sig.J.Úprka, orig.etue 1ks 1/1 160 --
177. Med.Fr.Tomašek/Anežka, med.Jan Pavel II. 1990 Velehrad obě BK 26 mm, kapsle 2ks 0/0 100 --

Pol. Ostatní Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
178. Polsko, Med.Liga Morska i kolonjalna M/S Pilsudski, w XV-lecie odzyskania morza, loď + Niké s mečem, Ag.punc 34 mm Odkaz na fotografii. 1ks "RR"sbír.kus +1/1+ 1500 --
179. Polsko, Med.Krakow 1945 -1985, 40.let akademie hornicko-hutní, pohled na město, erb polský a erb slezský, Br.70 mm Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 180 --
180. Francie, Med.Ludvík XV., 1769 k otevření vojen.akademie Palestry, Av:portrét, Rv:budova, Cu.64 mm, sig.Duvivier Odkaz na fotografii. 1ks 5x nep.vada hr. +1/1+ 1100 --
181. Belgie, Med.ma Vítězství v I.sv.válce, Cena ministra války, motiv: bohyně války s vojákem a puškou, le, Br.50 mm Odkaz na fotografii. 1ks krásná +1/1+ 460 --
182. Belgie.Med.Za boje na frontě, 1914-1919, poprsí vojáka v přilbě, text, Br.50 mm, sig.Hoguenin Odkaz na fotografii. 1ks zajímavá 1/1 380 --
183. Švýcarsko, Střelecká med.1898 - Skupina střelců/znak města Neuchatel, fr.text, Br.45 mm, sig.F.Landry Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 320 --
184. Med.Londýn 1901, Int.výstava, sedící Británie + erb, pozlacený Br.44 mm Odkaz na fotografii. 1ks dr.rys.hr. 1/1 450 --

Antika

Pol. Řecko, Mýsie-Kizikos (480-450 př.Kr.) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
185. Hemiobol, hlava lva/Protomékance Sear.3850 1ks -1/1- 180 --

Pol. Řecko, Thrákie (373-360) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
186. AE 20, Abdera, hlava Dionýze 1ks 2/2 300 --

Pol. Řecko, Prokaia (350-300 př.Kr.) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
187. AE 12, hlava mynfy 1ks 2/2 240 --

Pol. Řecko, Makedonie, Alexander III.Veliký (336-323 př.Kr.) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
188. Tetradrachma jako Sear.6724 Odkaz na fotografii. 1ks "R" 1/1 6200 --

Pol. Řecko, Makedonie, Kassander (319-297 př.Kr.) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
189. AE 120mm, hlava Herakla Sear.6754 1ks -1/1- 170 --

Pol. Řecko, Lýdie-Sardeis (2.-1.stol. př.Kr.) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
190. AE 15, hlava zprava/kyj s věncí Sear.4736 1ks 2/2 80 --
191. AE 15, hlava zprava/kyj 1ks 1/1- 240 --

Pol. Řím kolonie, Makedonie, Augustus (27-14 př.Kr.) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
192. AE 20 mm, stojící bohyně Sear.32 1ks st.měď. -1/2 160 --
193. AE 20, Kohor Sear.32 1ks -1/1- 160 --

Pol. Řím kolonie, Pasion, Augustus Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
194. AE 19, oráč s býky Sear.14V 1ks -1/1- 180 --

Řím císařství

Pol. Tiberius (14-37) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
195. Dupondius 1ks 2 240 --

Pol. Faustina I.(138-148) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
196. Denár po r.145, AETERNITAS.Providentia se závojem, minc.Roma RIC.351, Sear.1249 Odkaz na fotografii. 1ks -1/1- 750 --

Pol. Marcus Aurelius (161-180) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
197. Denár po r.164-165, suberátní, P.M.TR.XIX,IMP.II.COS.III., minc.Roma RIC.125 Odkaz na fotografii. 1ks -1/1 750 --

Pol. Julia Mamaea(221-235) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
198. Antoninián, stojící bohyně 1ks 2/2 230 --

Pol. Bythynia , Alexandr Severus (222-235) Foto Počet Poznámka Stav V. cena D. cena
199. AE 20, nep.důlek v portrétu 1ks -1/2 60 --
200. Denár, PROVODENTIA AV6. minc.Roma RIC.250 Odkaz na fotografii. 1ks 1/1 820 --

Zpět na položky 1-100 Návrat na začátek stránky. Přejít na položky 201-300

Náhled na program.
Rychlá navigace